Anime titlovi

PERSONA 5


Vrsta: TV
Prevodi kompletirani: Da.
Broj epizoda: 26
Žanr: Akcija, Fantastika, Natprirodno
Studio: A1 Pictures
Godina: 2018

Opis:
Ren živi u totalitarnom društvu i sa grupom prijatelja planira da izvede pobunu. Splet okolnosti dovešće do toga da u svako od njih bude probuđena takozvana „persona“ koja im donosi niz natprirodnih moći.

RSS RSS Feed

Titlovi

Download

S01: Dark Sun

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 173 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0026: I Won't Let It End Here

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 164 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0025: Jealous Sinner

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 175 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0024: A Challenge That Must Be Won

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 164 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0023: How About a Deal with Me?

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 167 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0022: Is It Our Fault...?

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 157 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0021: You Can Call Me Noir

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 165 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0020: My Name Is Beauty Thief!

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 162 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0019: Aloha

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 166 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0018: I'll Guide You to Victory

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 155 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0017: X Day

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 159 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0016: This Place Is My Grave

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 156 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0015: I Am Alibaba

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 164 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0014: What life do you choose?

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 218 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0013: Dreams and Desires

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 227 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0012: I found the place where I belong

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 219 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0011: Let's be friends, shall we?

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 211 Autori: patamata, BG-Anime team
Download

0010: I want to see justice with my own eyes

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 219 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0009: Operation maid watch

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 228 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0008: Put an end to all this and use your own artwork for once

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 224 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0007: He is my other self

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 229 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0006: Our next target is...

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 233 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0005: The Phantoms

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 217 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0004: Steal it, if you can

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 205 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0003: A beautiful rose has thorns!

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 202 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0002: Let's take back what's dear to you.

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 197 Autori: BG-Anime team, patamata
Download

0001: I am thou, thou art I

Ocjena:
Format: ASS Jezik: SR Broj downloada: 205 Autori: BG-Anime team, patamata