Anime streaming

Violet Evergarden


Vrsta: TV
Prevodi kompletirani: Da.
Broj epizoda: 13 + 1 special
Žanr: Fantastika, drama
Studio: Kyoto Animation
Godina: 2018

Opis:
Nekada davno, Četvorogodišnji veliki rat je raspolovio Telesis na Sever i Jug. Reči koje je onda čula na bojištu do dan danas ne može da zaboravi. Reči iz usta nekoga do koga joj je veoma stalo. Još uvek ne razume njihov značaj. Vajolet Evergarden, mlada dama koja je nekada bila poznata kao ''oružje'', je nov život pronašla kao radnica CH Poštanske službe koja, uz pomoć ''Lutaka za automatsku memoriju'', ljudske misli pretvara u reči. Ganuta njihovim sposobnostima, Vajolet preuzima ulogu jedne takve Lutke i kreće na put. Putujući iz mesta u mesto, upoznaje se sa raznim ljudskim osećanjima i njihovim oblicima u nadi da će, usput, razumeti smisao onih reči.

Epizode

Gledaj

0014: Surely, Someday You Will Understand ''Love''

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 232 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0013: Auto Memory Doll and I Love You

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 125 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0012: Episode 12

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 109 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0011: I Don't Want Anybody Else to Die

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 123 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0010: A Loved One Will Always Watch Over You

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 124 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0009: Violet Evergarden

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 116 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0008: Episode 8

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 143 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0007: Episode 7

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 114 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0006: Somewhere, Under a Starry Sky

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 157 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0005: You Write Letters That Bring People Together?

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 129 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0004: You Won't be a Tool, but a Person Worthy of that Name

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 135 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0003: May You Be an Exemplary Auto Memory Doll

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 140 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0002: Never Coming Back

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 207 Autori titla: BG-Anime team
Gledaj

0001: I Love You and Auto Memory Dolls

Ocjena:
Jezik: SR Broj pregleda: 931 Autori titla: BG-Anime team