Projekti

A Tree of Palme [zavrseno]

Kiba, 05.2014Tip serije: Film
Broj epizoda: 1
Žanr: Fantazija
Studio: Palm Studio, Genco
Godina: 2002
Grupa:niizk

Opis:

Od smrti svoje gospodarice Ksian, Palme, robot napravljen od mističnog drveta za koje je rečeno da upija sećanja civilizacija do kojih dopiru njegovi koreni,
miruje, bez razloga za život. Jednog dana, budi se u prisustvu ratnice Koram, koju zamenjuje za Ksian.
Koram je prinuđena da mu poveri svoju misiju: da odnese misteriozni predmet, jaje Toutoa, u Tamas, koji se nalazi u svetu na površini.
Na svom putovanju sreće Popo, devojku u koju se zaljubljuje. Konačno našavši svrhu u životu, odlučno nastavlja put i saznaje pravu vrednost predmeta koji nosi.
Palme je odlučan da izvrši svoju misiju i preda predmet Drvetu Života, u zamenu za mogućnost da postane ljudsko biće.
Ali Drvo Života i drugi imaju mračnije namere za predmet.
Sigurni da će okončanje Palmeove misije doneti uništenje sveta, narod Tamasa čini sve kako bi ga zaustavio.