Prevodioci

Info

Kiba

Ukupno prevoda: 464

Ukupno prevedeno ili prilagođeno anime titlova: 464

Ukupno prevedeno ili prilagođeno manga chaptera: 0

Ukupno fansubova sa titlovima: 13

Anime

Fansubovi