Fansubovi

D.Gray-man


Vrsta: TV
Broj epizoda: 103
Žanr: Komedija, Avantura, Horor
Studio: TMS Entertainment
Godina: 2006

Opis:
Alen Voker je mladi Istrebljivač koji ima ukleto oko koje može videti patnje Akuma (demona) koje je stvorio Erl od Milenijuma. On putuje u Englesku u Štab Istrebljivača gde ga je poslao njegov Gospodar (učitelj) da se sretne sa ostalim Istrebljivačima. Borba Erla od Milenijuma i Nojeve porodice protiv Istrebljivača postaje napeta kada neki od najboljih Istrebljivača počnu da ginu od hordi Akuma. Japan je središte ovog zapleta koji se dešava na završetku 19-og veka u cilju da ne dozvole da se ceo ljudski rod pretvori u Akume, a Istrebljivači imaju moć "Nevinosti" koja im je data od strane Boga koji je na njihovoj strani.

RSS RSS Feed

Epizode

Download

0103: Resounding through the lingering morn

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0102: Words of promise

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0101: To the God I hate

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0100: Level 4

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0099: Noah of Lust

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0098: The Marshall's power

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0097: Headquarters under siege

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0096: Yet the hands of time move onward

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0095: The Sheep and the Dog

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0094: Homecoming

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0093: Melody

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0092: The Musician's shadow

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0091: Judgement

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0090: Black carnival

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0089: The Voice of Darkness

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0088: Lavi

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0087: Point breaker

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0086: Weak person

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0085: Dark rhapsody

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0084: Bloody Crowley

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0083: Enter Jasdebi

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0082: Bad game

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0081: Debt crisis

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0080: Twins' trap

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0079: Noah's memory

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0078: Taboo third illusion

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0077: Skinn Bolic's room

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0076: Key and Noah's door

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0075: Clown and August

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0074: Edo's annihilation

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0073: Kanda enters

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0072: Decisive battle in the Imperial capital

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0071: The Signed name

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0070: God's clown

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0069: Invasion

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0068: Silence

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0067: To Edo

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0066: Disturbance and impatience

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0065: Landing

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0064: Message

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0063: The Ship of evenness and the girl who didn't return

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0062: The Saint who fell into the darknes

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0061: Sinking black

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0060: Title

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0059: The Road of my vow

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0058: Asian HQ

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0057: Loss and reunion

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0056: Delete

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0055: Howl

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0054: Night's end dawns

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0053: The Fallen One

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0052: Invasion

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0051: Set sail for the far East

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0050: Earnest feelings

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0049: Madame Lulubell's chime

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0048: The Reluctant host

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0047: The Crystal girl

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0046: The Snowy phantom

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0045: A funny sort of mansion

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0044: The Servant with the steel fans

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0043: The Wandering statue

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0042: The Black cat's traps

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0041: A new assassin

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0040: The Roses of eternal repose

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0039: The Silent coffin

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0038: Froi Theodore

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0037: The Neighbourghood bell ~Charity bell~

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0036: The Dark curtain

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0035: The Wind-clad exorcist

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0034: The Witches' forest (part 2)

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0033: The Witches' forest (part 1)

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0032: Mysterious ghost ship

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0031: Miranda's lost

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0030: The Soul sellers (part 2)

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0029: The Soul sellers (part 1)

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0028: Crowley, the Exorcist

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0027: My master, General Cross

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0026: The Opening of the finale

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0025: A General's chain

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0024: Crowley sets off

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0023: The Vampire I loved

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0022: The Truth about Eliade

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0021: Crowley, attack

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0020: Good luck, Mr. Exorcist

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0019: The Vampire of ancient castle

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0018: Lenalee's love

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0017: The Swordsmen's pride

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0016: The Swordsman of Millenium

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0015: The End of the snowstorm

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0014: The Leaf of Revival

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0013: Together with a coat

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0012: And then snow falls on the town

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0011: Miranda Lotto's feelings

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0010: The Unlucky woman's Innocence

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0009: The Rewinding Town

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0008: The Black Order's destructive affair!

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0007: The Tombstone of memories

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0006: Those who call out calamity

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0005: Let me hear a lullaby

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0004: The Aria of the Earth and the clear sky

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0003: The Ghost of Mateel

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0002: The Black Order

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK
Download

0001: The Boy who hunts Akuma

Format i kodeci: Nepoznato Audio: Nepoznato Titlovi: Nepoznato Autori: Pegla JK