Editorijali

Transkripcija sa japanskog na srpski jezik i deklinacija imenice "anime"

Postavio: Yuspawn

Pre svega, Hepburnova transkripcija, na kojoj se zasniva transkripcija sa japanskog na engleski jezik je standardna (to vam je ono što svi zovemo romađi / NE romaNđi) i na njoj se zasniva ogroman broj transkripcija. Međutim, s obzirom na to da se naša i engleska fonetika razlikuju, i da, zapravo u srpskom jeziku imamo mnogo više suglasnka koji odgovaraju japanskim, i prema tome, možemo da imamo verniji izgovor njihovih fraza, ta transkripcija je malo izmenjena i prilagođena srpskome jeziku. Pre ove, postoji još jedna transkripcija koja je zastarela, i dalje je podržana od strane Matice srpske i koju takođe Srbi jako često koriste, prema tome NIJE NETAČNA (Fuji – Fudži i ostali pehovi), ali ne vidim razlog zašto se ne bismo prešaltali na ovu kada ona mnogo verodostojnije objašnjava japanski izgovor (mislim, nije kao da u azbuci nemamo to famozno Đ iz FUĐI). Tako da predlažem, da počnemo da koristimo noviju transkripciju kako bi naše vesti i recenzije zvučale još lepše i verodostojnije – posebno za ljude koji ne poznaju japanski jezik, a želeli bi. Na taj način će izgovor biti mnogo lakši za razumevanje i učenje. Pa da počnemo:NOVA TRANSKRIPCIJA ZASNOVANA NA HEPBURNOVOJ:Znači, ni u jednoj reči nećete naći Č, DŽ, Ž i LJ jer u japanskom jeziku takvi glasovi NE POSTOJE, prema tome, zašto bismo ih transkribovali koristeći se tim suglasnicima?
Dalje, pri transkribovanju treba imati na umu duge suglasnike, poput:*Ukoliko se pretposlednji slog završava na U, a poslednji je takođe U, onda se čita UU

Šta transkribujemo?
Sa japanskog jezika se transkribuju lična japanska imena, nazivi mesta (ulice, gradovi, planine, reke itd.) i fraze koje su autohtono japanske, poput tradicionalnih sportova, igara, dešavanja...

IZUZECI
Izuzeci u ovoj transkripciji zbog previše rasprostranjenog korišćenja (imate slobodu da ove fraze transkribujete na onaj način koji vam odgovara:
Samurai – Samuraj (iako je pravilnije samurai / meni je ovo ravno pisanju aviJon, ali nema veze nek je po Matici ovaj put...)
Ninja – Nindža (pravilno: ninđa...)
Fuji mountain – Planina Fudži (pravilno: Planina Fuđi) – Takođe, jako učestala greška koju ljudi prave: Ako vidite da piše Fujiyama – to znači planina Fuđi! Yama na japanskom znači planina, te bi bio pleonazam napisati planina Fuđijama! To nikako ne smete pisati. Znači, ili Fuđijama, ili planina Fuđi – nikako planina Fuđijama. To je isto kao kada se napiše pustinja Sahara (Sahara znači velika pustinja), prema tome – samo Sahara.

NAJUČESTALIJA IMENA I NJIHOVE TRANSKRIPCIJE:

• Sato – Sato
• Suzuki – Suzuki
• Takahashi – Takahaši
• Tanaka – Tanaka
• Watanabe – Vatanabe
• Ito – Ito
• Yamamoto – Jamamoto
• Nakamura – Nakamura
• Kobayashi – Kobajaši
• Kato – Kato
• Yoshida – Jošida
• Yamada – Jamada
• Sasaki – Sasaki
• Yamaguchi – Jamagući
• Saito – Saito
• Matsumoto – Macumoto
• Inoue – Inooe
• Kimura – Kimuura
• Hayashi – Hajaši
• Shimizu – Šimizu
• Yamazaki – Jamazaki
• Mori – Mori
• Abe – Abe
• Ikeda – Ikeda
• Hashimoto – Hašimoto
• Yamashita – Jamašita
• Ishikawa – Išikava
• Nakajima – Nakađima
• Maeda – Maeda
• Fujita – Fuđita
• Ogawa – Ogava
• Goto – Goto
• Okada – Okada
• Hasegawa – Hasegava
• Murakami – Murakami
• Kondo – Kondo
• Ishii – Išii
• Sakamoto – Sakamoto
• Endo – Ando
• Aoki – Aoki
• Fujii – Fuđii
• Nishimura – Nišimura
• Fukuda – Fukuda
• Ota – Ota
• Miura – Miura
• Fujiwara – Fuđivara
• Okamoto – Okamoto
• Matsuda – Macuda
• Nakagawa – Nakagava
• Nakano – Nakano
• Harada – Harada
• Ono – Ono
• Tamura – Tamura
• Takeuchi – Takeući
• Kaneko – Kaneko
• Wada – Vada
• Nakayama – Nakajama
• Ishida – Išida
• Ueda – Ueda
• Morita – Morita
• Hara – Hara
• Shibata – Šibata
• Sakai – Sakai
• Kudo – Kudo
• Yokoyama – Jokojama
• Miyazaki – Mijazaki
• Miyamoto – Mijamoto
• Uchida – Ućida
• Taniguchi – Tanigući
• Ohno – Oono
• Maruyama – Marujama
• Fujimoto – Fuđimoto
• Takeda – Takeda
• Sugiyama – Sugijama
• Masuda – Masuda
• Sugawara – Sugavara
• Hirano – Hirano
• Kojima – Kođima
• Otsuka – Ocuka
• Chiba – Ćiba
• Kubo – Kubo
• Matsui – Macui
• Iwasaki – Ivasaki
• Sakurai – Sakurai
• Kinoshita – Kinošita
• Noguchi – Nogući
• Matsuo – Macuo
• Nomura – Nomura
• Kikuchi – Kikući
• Sano – Sano
• Onishi – Oniši

NAPOMENA: Kada menjate imena kroz padež, ne zaboravite da kroz promenu prolaze i IME I PREZIME, ne samo prezime.

by: Maja Demencija Mitrović


by: Kovach