Anime diskusija

Black Blood Brothers

Autor opisa: HappyGodina snimanja: 2006
Broj epizoda: 12

Mochizuki Jirou, poznatiji kao Srebrna Oštrica, je od Stare Krvi. Pre deset godina se borio sa potomcima Kowloon-a, stvorenjima koja su predstavljala pretnju ljudima i vampirima tokom Svetog Rata. Danas, Jirou sa svojim mlađim bratom pokušava da uđe u Specijalnu Zonu, mesto gde ljudi i vampiri žive zajedno. Njegov vodič je Mimiko Katsuragi, posrednik između ljudi i vampira. Tokom silnih peripetija oko ulaska u Specijalnu Zonu, braća otkrivaju da preživeli potomci Kowloona takođe mogu ući u dotično mesto – ako dobiju pozivnicu od nekoga plemenite krvi. Ako želite da saznate ko je pozvao potomke Kowloona unutra, i da li će ih Jirou ponovo uspeti pobediti, pogledajte ovaj anime.

Recenziju možete pročitati na Black Blood Brothers