Anime recenzije

[Esej] Manga (Deo prvi)

Manga je strip ili printani anime (nekada zvana i komikku) napravljen isključivo u Japanu i u skladu koji je razvijen u Japanu u kasnom 20.- om stoljeću.

U svojoj modernoj formi, manga se pojavila brzo nakon Drugog svijetskog rata, ali ima dužu i kompleksniju povijest u ranijoj Japanskoj umjetnosti.

U Japanu, mange čitaju ljudi svih godina, te su one raznih žanrova i tematika koje uključuju: akciju- avanturu, romansu, sport i igre, povjesne drame, SF i fantaziju, misterij, horror, seksualnost, posao i dr. Od 1950. Manga je postala najveći dio japanske izdavačke industrije koji je Japanu 2006. donio 481 bilijuna yena (oko 4.4 biliuna dolara), a osim toga postala je popularna i širom svijeta.
Mange su uglavnom crno- bijele, mada postoji i nekolicina u boji.

Japanske verzije manga se obično mogu nači u knjigama veličine telefonskog imeneika u kojima se nalaze mnogi manga serijali (jedan "chapter", ondnosno poglavlje, svake mange koja se nastavlja u slijedećem broju). Ako je neki serijal uspješan može biti objavljen u tankobon- u, knjizi koja se čita od iza prema naprijed. Manga autori (u Japanu se nazivaju mangaka) obično rade s nekoliko asistenata u malenom strudiju, te su povezani s izdavačkim kućama. Ukoliko je manga srijala dovoljno popularan može se i ekranizirati (animacijom) nakon što završi ili katkad čak i za vrijeme njegova trajanja, mada se katkad rade i prema već postoječim anime serijalima ili filmovima.

Izvan Japana, termin manga se odnosi isključivo na stripove objavljene u Japanu. No ipak, mange i stripovi na koja su mange utjecali nastaju i drugdje, osobito u Taiwanu („manhua“), Južnoj Koreji („manhwa“) i Kini, posebno u Hong Kongu („manhua“). U Francuskoj, "la nouvelle manga" je oblik bande dessinée crteža na čiji su stil utjecale japnske mange. U SAD- u, stripovi nalik mangi nazivaju se Amerimanga, "world manga" (svjetska manga), ili "original English-language manga" (OEL manga; originalna manga na engleskom jeziku).

Tekst je napisala .Suna.