Nadolazeći animei
manga kaže da je seinen, a trejler kao da je pravljen za napaljene tinejdžere. no, kada će već da ima prevode možda pogledam ep-dve.
Reply


Messages In This Thread
Nadolazeći animei - by Meneldor - 2013-01-16, 14:06
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2013-01-16, 15:59
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-01-16, 21:01
RE: Nadolazeći animei - by Inuyasha - 2013-01-16, 21:13
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-01-17, 06:45
RE: Nadolazeći animei - by Meneldor - 2013-01-19, 01:01
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-01-26, 12:28
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-01-26, 12:50
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-01-26, 13:55
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-01-26, 15:12
RE: Nadolazeći animei - by pera94 - 2013-01-26, 15:48
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2013-01-26, 19:25
RE: Nadolazeći animei - by Meneldor - 2013-02-13, 14:37
RE: Nadolazeći animei - by Inuyasha - 2013-02-13, 20:26
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-02-14, 02:22
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2013-02-13, 20:57
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2013-02-13, 22:55
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2013-02-13, 23:44
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-02-14, 03:15
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-02-14, 10:43
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-02-17, 23:08
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-02-18, 00:20
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-02-18, 02:39
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-03-18, 19:45
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-03-18, 21:20
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2013-03-18, 20:21
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-03-18, 20:59
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-03-18, 21:28
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2013-03-18, 22:01
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-03-19, 21:42
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-03-19, 22:17
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2013-03-19, 22:24
RE: Nadolazeći animei - by Meneldor - 2013-03-19, 23:12
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2013-03-19, 22:29
RE: Nadolazeći animei - by Ichigo - 2013-03-20, 01:02
RE: Nadolazeći animei - by E*R*M*I*N - 2013-03-20, 01:11
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-03-20, 01:39
RE: Nadolazeći animei - by Ichigo - 2013-03-20, 01:55
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-03-27, 21:27
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2013-03-27, 21:51
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2013-03-27, 23:16
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-03-28, 00:48
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-03-28, 09:19
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-03-28, 11:56
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-04-03, 00:45
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-04-03, 01:35
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-04-03, 01:44
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-04-03, 15:36
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2013-04-03, 02:20
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-04-03, 12:07
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-04-03, 12:36
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2013-04-03, 12:13
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-04-03, 12:53
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2013-04-03, 13:50
RE: Nadolazeći animei - by Corwin_r - 2013-04-03, 17:38
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-07-22, 09:42
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2013-07-22, 10:35
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2013-07-22, 10:52
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-07-22, 13:23
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2013-07-22, 20:59
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-07-22, 21:48
RE: Nadolazeći animei - by Meneldor - 2013-07-22, 21:30
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2013-07-22, 22:34
RE: Nadolazeći animei - by Raph95 - 2013-07-22, 23:11
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2013-07-23, 00:36
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2013-07-23, 09:59
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2013-07-23, 10:05
RE: Nadolazeći animei - by Raph95 - 2013-07-23, 11:42
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2013-07-23, 15:16
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-07-23, 15:21
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2013-07-23, 16:14
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2013-07-23, 16:26
RE: Nadolazeći animei - by animefan19_ - 2013-07-24, 11:57
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2013-07-24, 23:00
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2013-07-24, 23:12
RE: Nadolazeći animei - by animefan19_ - 2013-07-25, 13:01
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-07-25, 14:19
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2013-09-15, 15:38
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2013-09-15, 16:18
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2013-09-15, 17:16
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2013-09-15, 19:27
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2013-09-15, 18:28
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2013-09-15, 22:14
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2013-09-18, 23:29
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-01-02, 15:13
RE: Nadolazeći animei - by Dimitrije1606 - 2014-01-02, 15:39
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-01-02, 17:09
RE: Nadolazeći animei - by YequxortheHowler - 2014-01-02, 18:11
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-01-02, 18:53
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-01-02, 19:18
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2014-01-02, 20:06
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2014-01-02, 20:33
RE: Nadolazeći animei - by YequxortheHowler - 2014-01-02, 20:40
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-01-02, 21:12
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-01-02, 21:36
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-01-02, 22:34
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-01-02, 23:33
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-01-03, 00:03
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2014-01-04, 18:43
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-02-12, 20:30
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-02-12, 21:07
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-02-12, 21:49
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2014-02-12, 23:42
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-02-13, 00:50
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-02-13, 07:52
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-02-13, 08:50
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-02-13, 09:47
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-02-13, 09:59
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-02-13, 15:00
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-02-13, 15:54
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-02-13, 16:05
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-02-13, 16:22
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-02-13, 17:10
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-02-13, 16:27
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-02-13, 17:09
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-02-13, 17:32
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-02-16, 20:38
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-02-21, 23:06
RE: Nadolazeći animei - by Super Freshman - 2014-02-22, 20:48
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-02-24, 14:24
RE: Nadolazeći animei - by Super Freshman - 2014-02-24, 18:37
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-02-24, 14:31
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-02-24, 15:13
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2014-03-16, 14:59
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-03-16, 16:15
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-03-16, 16:17
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2014-03-16, 20:52
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-03-16, 21:12
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-03-16, 22:36
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-03-16, 23:20
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-03-20, 12:25
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-03-21, 15:07
RE: Nadolazeći animei - by Dimitrije1606 - 2014-03-21, 21:51
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2014-03-21, 22:09
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-03-21, 23:48
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-03-22, 10:50
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2014-03-30, 10:57
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2014-03-30, 11:49
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-03-30, 13:38
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2014-03-30, 14:13
RE: Nadolazeći animei - by pera94 - 2014-03-30, 14:44
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2014-03-30, 15:03
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2014-03-30, 15:21
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-04-17, 15:21
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-04-18, 00:30
RE: Nadolazeći animei - by Dimitrije1606 - 2014-04-17, 15:32
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-06-21, 14:02
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-06-21, 14:35
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2014-06-21, 15:50
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-06-21, 16:17
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-06-21, 17:00
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2014-06-21, 17:06
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-06-21, 17:52
RE: Nadolazeći animei - by Dimitrije1606 - 2014-06-21, 19:54
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-06-21, 21:39
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2014-06-21, 23:21
RE: Nadolazeći animei - by Super Freshman - 2014-06-22, 00:27
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-06-22, 13:34
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-06-22, 18:13
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-06-26, 12:37
RE: Nadolazeći animei - by emily - 2014-06-26, 16:54
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-06-27, 11:43
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-06-30, 10:43
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2014-06-30, 13:09
RE: Nadolazeći animei - by Super Freshman - 2014-07-01, 09:41
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-07-27, 22:13
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-08-03, 18:56
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2014-08-04, 11:17
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-08-04, 11:25
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-08-19, 12:57
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-08-22, 11:19
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-08-22, 12:50
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2014-08-22, 14:28
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-08-22, 14:48
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-08-22, 15:32
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2014-08-22, 18:32
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-08-26, 22:30
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-08-29, 20:38
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-08-29, 21:21
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-08-29, 21:40
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-08-30, 21:34
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-08-30, 21:59
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-08-30, 22:21
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-09-05, 00:31
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-09-05, 09:51
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-09-05, 12:48
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-09-05, 12:54
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-09-05, 13:06
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-09-05, 15:01
RE: Nadolazeći animei - by Dimitrije1606 - 2014-09-05, 20:17
RE: Nadolazeći animei - by Super Freshman - 2014-09-06, 12:11
RE: Nadolazeći animei - by Dimitrije1606 - 2014-09-06, 12:42
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-09-06, 16:53
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-09-06, 18:23
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2014-09-06, 18:41
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-09-06, 18:55
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-09-06, 19:06
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-09-06, 19:21
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2014-09-06, 19:59
RE: Nadolazeći animei - by Su_Mi - 2014-09-06, 19:56
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-09-06, 20:03
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-09-06, 20:07
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2014-09-06, 20:41
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-09-06, 20:57
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2014-09-06, 21:26
RE: Nadolazeći animei - by Poltergeist - 2014-09-06, 21:33
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-09-06, 22:05
RE: Nadolazeći animei - by Poltergeist - 2014-09-06, 22:28
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-09-12, 16:28
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-09-18, 22:19
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-11-27, 23:30
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-11-28, 01:16
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-11-30, 23:30
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-12-01, 01:41
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-01, 09:47
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-12-01, 13:16
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-12-01, 16:46
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-12-01, 18:05
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-01, 18:48
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-12-01, 19:10
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2014-12-01, 20:26
RE: Nadolazeći animei - by Poltergeist - 2014-12-01, 20:34
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-12-01, 22:17
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-12-02, 03:45
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-02, 09:49
RE: Nadolazeći animei - by Kiba - 2014-12-02, 19:32
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-02, 19:36
RE: Nadolazeći animei - by Kiba - 2014-12-02, 20:43
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-02, 21:12
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-12-02, 22:05
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-02, 22:10
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-12-02, 22:22
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-04, 10:45
RE: Nadolazeći animei - by aj12345 - 2014-12-02, 22:35
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2014-12-05, 19:25
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-12-05, 23:39
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-08, 17:17
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-12, 18:52
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-12-13, 13:52
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-12-13, 14:07
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-13, 14:27
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-12-13, 14:45
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2014-12-13, 18:42
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2014-12-13, 19:47
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2014-12-14, 22:38
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-19, 10:55
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-12-28, 18:19
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-12-19, 17:06
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-19, 17:39
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2014-12-19, 22:59
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-12-19, 23:43
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-12-20, 18:50
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2014-12-20, 22:02
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2014-12-28, 21:03
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2014-12-28, 21:07
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2014-12-31, 17:56
RE: Nadolazeći animei - by Marko06 - 2015-01-01, 15:56
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-01-05, 03:17
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-01-05, 08:50
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-01-05, 16:34
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2015-01-05, 16:54
RE: Nadolazeći animei - by Wasp - 2015-01-05, 17:55
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2015-01-05, 18:27
RE: Nadolazeći animei - by Wasp - 2015-01-05, 19:41
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2015-01-05, 18:44
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2015-01-05, 22:44
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-02-04, 15:13
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2015-02-05, 15:58
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-02-20, 22:40
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-02-21, 00:11
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-02-28, 23:55
RE: Nadolazeći animei - by Sagara Souske - 2015-03-01, 00:01
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-03-01, 00:03
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2015-03-01, 00:14
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-03-01, 00:22
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-03-01, 02:12
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-03-01, 10:14
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2015-03-03, 10:57
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-03-06, 13:40
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-03-06, 13:55
RE: Nadolazeći animei - by Super Freshman - 2015-03-06, 20:36
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-03-06, 20:43
RE: Nadolazeći animei - by Su_Mi - 2015-03-06, 21:44
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2015-03-06, 22:33
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2015-03-07, 14:19
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2015-03-07, 14:57
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-03-07, 15:58
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-03-07, 16:40
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-03-07, 16:48
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-03-07, 17:42
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-03-10, 19:08
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-03-19, 22:07
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-03-19, 23:29
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-03-20, 20:04
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-03-20, 21:36
RE: Nadolazeći animei - by Dimitrije1606 - 2015-03-20, 22:37
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-03-23, 17:21
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-03-23, 19:41
RE: Nadolazeći animei - by Su_Mi - 2015-03-23, 21:06
RE: Nadolazeći animei - by Super Freshman - 2015-04-28, 21:43
RE: Nadolazeći animei - by D3xter Zoldyck - 2015-05-02, 23:41
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-05-06, 16:20
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2015-05-06, 17:28
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-05-06, 17:38
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2015-05-06, 18:40
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-05-06, 19:47
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-05-06, 19:50
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-05-29, 21:19
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-05-30, 01:25
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-05-30, 08:40
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2015-05-30, 09:25
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2015-05-30, 14:20
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-05-30, 15:09
RE: Nadolazeći animei - by ZetaZaku - 2015-05-30, 15:20
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2015-06-01, 21:49
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2015-06-01, 21:54
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-06-01, 21:56
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2015-06-10, 00:26
RE: Nadolazeći animei - by Wasp - 2015-06-10, 00:48
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-06-11, 14:29
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-06-11, 14:37
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-06-11, 15:24
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2015-06-11, 16:16
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-06-13, 00:04
RE: Nadolazeći animei - by Dream Omen - 2015-06-13, 01:12
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-06-26, 11:11
RE: Nadolazeći animei - by GoKu - 2015-06-26, 14:09
RE: Nadolazeći animei - by D3xter Zoldyck - 2015-06-27, 01:13
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-07-23, 16:19
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2015-07-23, 16:53
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-07-31, 18:06
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2015-07-31, 19:54
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-08-16, 00:24
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-09-06, 19:44
RE: Nadolazeći animei - by Su_Mi - 2015-09-06, 20:24
RE: Nadolazeći animei - by Happy - 2015-09-06, 22:10
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-09-08, 12:06
RE: Nadolazeći animei - by Pegla - 2015-09-09, 05:46
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-09-13, 09:20
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-09-13, 11:36
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-09-13, 16:12
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2015-09-13, 12:06
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-09-13, 12:29
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-09-13, 17:29
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-09-13, 18:05
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2015-09-13, 19:07
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2015-09-14, 08:03
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-09-19, 18:02
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-09-19, 19:11
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-09-19, 19:16
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2015-10-06, 14:47
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2015-11-19, 10:49
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2015-11-19, 14:30
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2015-11-19, 15:02
RE: Nadolazeći animei - by Wasp - 2015-11-19, 17:47
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2015-11-19, 21:06
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-11-19, 22:56
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-11-20, 07:23
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-12-13, 00:04
RE: Nadolazeći animei - by Pegla - 2015-12-15, 11:49
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-12-15, 12:12
RE: Nadolazeći animei - by Marko06 - 2015-12-17, 22:55
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-12-18, 11:21
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-12-18, 13:17
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-12-18, 14:43
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-12-18, 19:20
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-12-18, 23:52
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-12-18, 23:59
RE: Nadolazeći animei - by Pegla - 2015-12-19, 13:20
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2015-12-19, 13:22
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-12-19, 16:22
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2015-12-20, 17:31
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-12-21, 13:40
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2015-12-21, 15:45
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2015-12-21, 16:39
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-12-21, 13:43
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2015-12-21, 14:02
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-12-21, 14:12
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-12-21, 14:48
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-12-21, 19:52
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-12-21, 21:26
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-12-21, 23:58
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-12-22, 02:06
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2015-12-22, 14:44
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-12-29, 15:33
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2015-12-29, 15:42
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2015-12-29, 22:23
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2015-12-29, 23:57
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2015-12-30, 00:03
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2015-12-30, 20:40
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-12-30, 20:52
RE: Nadolazeći animei - by Axela - 2015-12-30, 22:38
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2015-12-31, 08:09
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2016-01-05, 01:13
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-01-12, 21:51
RE: Nadolazeći animei - by vele - 2016-01-13, 00:14
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-01-13, 01:02
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-01-13, 21:40
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2016-01-13, 22:28
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-01-14, 00:05
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-01-14, 14:59
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2016-01-14, 22:09
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2016-02-13, 04:37
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-02-24, 15:12
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2016-03-10, 00:43
RE: Nadolazeći animei - by D3xter Zoldyck - 2016-03-10, 21:18
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2016-03-10, 21:36
RE: Nadolazeći animei - by D3xter Zoldyck - 2016-03-10, 21:56
RE: Nadolazeći animei - by Lavi - 2016-03-10, 22:09
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-03-10, 23:02
RE: Nadolazeći animei - by D3xter Zoldyck - 2016-03-10, 23:19
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2016-03-11, 00:45
RE: Nadolazeći animei - by Kiba - 2016-03-11, 10:57
RE: Nadolazeći animei - by aj12345 - 2016-03-11, 14:10
RE: Nadolazeći animei - by Kiba - 2016-03-11, 19:51
RE: Nadolazeći animei - by Wasp - 2016-03-22, 01:15
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2016-03-23, 12:16
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2016-03-23, 12:45
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2016-03-24, 22:32
RE: Nadolazeći animei - by Saša Pilja - 2016-03-26, 15:20
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-03-27, 15:09
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-03-27, 17:39
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-03-28, 16:02
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-04-01, 22:58
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-04-03, 07:55
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-04-09, 13:44
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-04-11, 00:41
RE: Nadolazeći animei - by NAME-L-ESS - 2016-04-12, 01:23
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-04-19, 17:55
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-05-23, 10:49
RE: Nadolazeći animei - by Axela - 2016-05-23, 15:09
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-05-23, 19:49
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-07-04, 17:02
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-07-20, 16:09
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-07-20, 21:58
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-07-30, 12:53
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-08-01, 12:53
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-08-05, 18:52
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-08-15, 23:15
RE: Nadolazeći animei - by Zlacan - 2016-08-15, 23:20
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-08-27, 14:41
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2016-09-14, 11:14
RE: Nadolazeći animei - by sdj-serbiano - 2017-03-25, 18:50
RE: Nadolazeći animei - by Ashaman - 2016-09-14, 17:12
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-09-14, 19:00
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2016-09-14, 22:09
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-09-16, 02:37
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2016-09-17, 02:55
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2016-09-17, 14:28
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-09-17, 15:50
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-09-18, 18:07
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-09-18, 19:12
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-09-24, 18:29
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-09-24, 20:27
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-09-24, 20:35
RE: Nadolazeći animei - by JoxerTM - 2016-09-24, 21:40
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-09-25, 16:03
RE: Nadolazeći animei - by Nightwalker - 2016-09-28, 11:57
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2016-09-28, 12:29
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-09-29, 19:07
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-10-02, 07:11
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-10-02, 12:46
RE: Nadolazeći animei - by JoxerTM - 2016-10-02, 14:31
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-10-02, 14:40
RE: Nadolazeći animei - by JoxerTM - 2016-10-02, 16:57
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-10-16, 16:21
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-10-16, 17:54
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-11-12, 15:00
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-11-27, 16:04
RE: Nadolazeći animei - by bludni_svestenik - 2016-11-27, 16:20
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-11-27, 17:00
RE: Nadolazeći animei - by bludni_svestenik - 2016-11-27, 17:02
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-11-27, 17:08
RE: Nadolazeći animei - by bludni_svestenik - 2016-11-27, 17:14
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-11-29, 13:51
RE: Nadolazeći animei - by Lelouch0809 - 2016-11-30, 16:50
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2016-11-30, 18:24
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-11-30, 22:18
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-12-06, 15:08
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-12-06, 17:27
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2016-12-31, 18:52
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-03-17, 19:50
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-03-25, 15:34
RE: Nadolazeći animei - by bludni_svestenik - 2017-03-25, 19:16
RE: Nadolazeći animei - by aj12345 - 2017-03-26, 00:29
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-03-26, 05:04
RE: Nadolazeći animei - by sajber - 2017-03-26, 10:46
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2017-03-26, 13:23
RE: Nadolazeći animei - by Nine tail fox - 2017-03-26, 17:33
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-03-27, 21:04
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-06-10, 19:44
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-06-18, 00:27
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-06-27, 23:15
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2017-06-28, 08:01
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-06-29, 06:00
RE: Nadolazeći animei - by Knez Milos - 2017-06-29, 09:16
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-06-29, 09:36
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-07-01, 19:39
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-07-03, 11:26
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-07-30, 12:43
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-09-14, 08:21
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-12-03, 18:48
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-12-03, 19:01
RE: Nadolazeći animei - by scylla98 - 2017-12-04, 02:58
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2017-12-04, 09:48
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2017-12-04, 13:10
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-12-04, 23:37
RE: Nadolazeći animei - by Pegla - 2017-12-05, 09:02
RE: Nadolazeći animei - by cobra-95 - 2017-12-07, 00:30
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2017-12-07, 01:04
RE: Nadolazeći animei - by cobra-95 - 2017-12-07, 22:50
RE: Nadolazeći animei - by cobra-95 - 2017-12-07, 22:53
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-12-07, 00:56
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2017-12-07, 11:36
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2017-12-09, 14:12
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2018-02-08, 01:18
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-02-09, 16:38
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2018-02-10, 15:56
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2018-02-12, 00:00
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-02-25, 13:40
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2018-02-26, 23:39
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-02-27, 09:23
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-03-08, 22:15
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2018-03-19, 16:12
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-03-20, 01:09
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2018-03-20, 14:32
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-03-20, 16:39
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2018-03-21, 11:48
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-03-21, 12:26
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-03-23, 20:16
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2018-03-24, 02:56
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-03-24, 18:05
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-03-28, 21:23
RE: Nadolazeći animei - by Dodo - 2018-05-25, 19:42
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2018-06-25, 16:18
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-06-26, 15:51
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2018-07-21, 18:28
RE: Nadolazeći animei - by Saša Pilja - 2018-07-22, 15:20
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-09-28, 11:08
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2018-09-28, 17:25
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2018-12-24, 17:16
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2018-12-25, 02:08
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2019-02-12, 03:02
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2019-04-03, 09:56
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2019-04-14, 14:21
RE: Nadolazeći animei - by Yuspawn - 2019-04-16, 18:39
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2019-09-01, 22:58
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2019-09-02, 20:54
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2019-11-08, 10:08
RE: Nadolazeći animei - by ZIX - 2019-11-08, 16:58
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2020-02-29, 13:23
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2020-02-29, 21:41
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2020-12-05, 14:45
RE: Nadolazeći animei - by Eleran - 2020-12-23, 15:30
RE: Nadolazeći animei - by EpicMan - 2020-12-23, 22:16
RE: Nadolazeći animei - by Roronoa Zoro - 2020-12-23, 22:54Users browsing this thread: 1 Guest(s)