AnimeOverdose Forum
xxxHolic - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - najave i aktivni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-47.html)
+---- Thread: xxxHolic (/thread-7311.html)xxxHolic - Sai - 2023-06-08

[Image: xxxholic.jpg]

Tip:  TV
Broj epizoda:  24
Žanr:  natprirodno, seinen, fantazija
Studio:  Production I.G
Godina:  2006.
Opis:  Vatanuki Kimihiro je momak koji vidi i koga uhode duhovi. Igrom slučaja dospeva do neobične radnje čija gospodarica ispunjava želje. U želji da se oslobodi duhova, Vatanuki plaća visoku cenu, a to je da bude na usluzi ovoj neobičnoj gospodarici. Tu će naučiti da nijedan susret nije slučajan, već da je svaki neizbežan.


RE: xxxHolic - Pegla - 2023-07-01

Grupa dodata.