AnimeOverdose Forum
[Jesen 2022] Chainsaw Man - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - završeni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-48.html)
+---- Thread: [Jesen 2022] Chainsaw Man (/thread-7047.html)

Pages: 1 2 3


RE: [Jesen 2022] Chainsaw Man - cobra-95 - 2022-12-28

Živi užas traže remake da se odradi skupljaju neke potpise ludilo ovo ono


RE: [Jesen 2022] Chainsaw Man - Alfa Ricardo - 2022-12-28

Gledam i krstim se. Iskreno nisu mogli bolje da urade, posebno kad su napravili 12 različitih endinga