AnimeOverdose Forum
Re:Zero - Starting Life in Another World - Memory Snow - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - završeni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-48.html)
+---- Thread: Re:Zero - Starting Life in Another World - Memory Snow (/thread-6879.html)Re:Zero - Starting Life in Another World - Memory Snow - EpicMan - 2020-04-04

Re:Zero - Starting Life in Another World - Memory Snow
[Image: a8JItFm.jpg]
Tip: Film (1h)
Žanr: Drama, fantazija
Studio: White Fox
Godina: 2018.
Opis: Subaru i njegovi prijatelji konačno imaju trenutak mira, a Subaru odlazi na određenu tajnu misiju za koju nitko ne smije da zna! Međutim, iako se Subaru prerušio, Petra i druga djeca iz sela odmah otkrivaju da je to on. Sad kad je njegova misija bila izložena u roku od pet sekundi nakon što je započela, što će se dogoditi sa Subaruovim spojem s Emilijom?


RE: Re:Zero - Starting Life in Another World - Memory Snow - EpicMan - 2020-04-10

Poslano sve i može u završene