AnimeOverdose Forum
Sakurasou no Pet na Kanojo (preuzeo rueno) - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - otkazani, pauzirani, zastareli, nedefinisani (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-49.html)
+---- Thread: Sakurasou no Pet na Kanojo (preuzeo rueno) (/thread-6760.html)

Pages: 1 2


RE: Sakurasou no Pet na Kanojo (peruzeo rueno) - rueno - 2021-12-08

Peglo, kakve su to prozivke XD? Sve je uredno prevedeno, samo treba da se pošalje. Da, da znam da si u čudu.


RE: Sakurasou no Pet na Kanojo (preuzeo rueno) - Pegla - 2021-12-09

Pa to sam i rekao, nije poslato, a u pitanju su aktuelne stvari, koje i dalje traju :p


RE: Sakurasou no Pet na Kanojo (preuzeo rueno) - rueno - 2021-12-09

Bitno da je prevedeno i da se neće vući XD.