AnimeOverdose Forum
Digimon Adventure Movie - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - završeni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-48.html)
+---- Thread: Digimon Adventure Movie (/thread-6199.html)Digimon Adventure Movie - Nightwalker - 2015-09-09

Digimon Adventure Movie
[Image: 1.jpg]

Vrsta: Film
Broj epizoda: 1
Žanr: Akcija, fantazija, dečiji, naučna fantastika
Studio: Toei Animation
Godina: 1999

Opis:

- Nema se šta puno reći sem da se ovo može smatrati uvodom u čitav serijal Digimon Adventure.
Takođe smatram i da je red da se ima prevod i od ovog filma.


RE: Digimon Adventure Movie - Nightwalker - 2015-09-10

Možete ovo prebaciti u završene projekte.