AnimeOverdose Forum
Vampire Princess Miyu (OVA) - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - završeni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-48.html)
+---- Thread: Vampire Princess Miyu (OVA) (/thread-5877.html)Vampire Princess Miyu (OVA) - Kiba - 2014-10-05

[Image: osz9et.jpg]

Tip serije: OVA
Broj epizoda: 4
Žanr: Akcija, Mračna Fantazija, Horor, Tragedija
Studio: AIC
Godina: 1988-1989
Grupa: OnDeed

Opis:

Priča o Miju, vampirici čija je sudbina da lovi demone, poznate kao Šinme, i vraća ih u Tamu, odakle i potiču.
Miju progoni Himiko, spiritualista, odlučna da sazna njen pravi identitet, i spreči njenu potragu za svežom ljudskom krvlju.
Svaka od epizoda govori o sukobu Miju sa Šinmama, i ljudima, čija je sudbina vezana za njih, ispričana iz perspektive Himiko.


RE: Vampire Princess Miyu (OVA) - Happy - 2014-10-16

Prevodi su kompletirani.

Da li može da se gleda samo ova OVA ili mora pre gledanja da se pogleda TV serija?


RE: Vampire Princess Miyu (OVA) - Kiba - 2014-10-16

OVA i TV serija su nezavisne jedna od druge, tako da slobodno možeš da gledaš.