AnimeOverdose Forum
Eureka Seven Pocketfull of Rainbows - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - završeni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-48.html)
+---- Thread: Eureka Seven Pocketfull of Rainbows (/thread-5801.html)Eureka Seven Pocketfull of Rainbows - Kostap5 - 2014-08-10

Eureka Seven Pocketful of Rainbows

[Image: iejdBvA.jpg]

Tip serije: Film
Broj epizoda:1
Žanr: Avantura, Naučna fantastika.
Godina: 2009


Renton, sin naučnika, i Eureka, devojka koja ne može da živi na svetlosti dana, svoje detinjstvo proveli su zajedno zbog čega su sada veoma prisni. Jednog dana, Eureka je kidnapovana. Zbog nemoći koju je tog dana pokazao, Renton se zaklinje da će je spasiti. Pridružuje se vojsci koja ga prebacuje u Nezavisnu omladinsku jedinicu 303 I pokretne snage gde zajedno sa svojim pratiocem Nitvašijem započinje spasavanje Eureke.


Više na: MyAnimeList


RE: Eureka Seven Pocketfull of Rainbows - Kostap5 - 2014-08-13

Završen. Čeka odobrenje i može biti prebačen u završene projekte.