AnimeOverdose Forum
Darkside Blues - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: AnimeOverdose (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-15.html)
+--- Forum: Najave projekata (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-19.html)
+---- Forum: Anime projekti - završeni (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-48.html)
+---- Thread: Darkside Blues (/thread-5581.html)Darkside Blues - Kiba - 2014-03-28

[Image: 1zdmc82.jpg]

Tip serije: Film
Broj epizoda: 1
Žanr: Dystopia, SF
Studio: Akita Shoten, J.C. Staff, TOHO
Godina: 1994
Grupa: SSP-Corp

Opis:

U opustošenom svetu, u kome se čini da korporacija Persona poseduje sve i svakoga, ozloglašeni Kabukičo je poznat kao "Mračna strana Tokija".
Ovde, među nasilnim kriminalcima i otpadnicima, pojavljuje se misteriozni stranac koji može da prekine kontrolu Persone.
Dok ga progone nemilosrde ubice, ovaj čovek se bori da okonča njihovu vladavinu.


RE: Darkside Blues - Kiba - 2015-07-19

Darkside Blues

Prevod je odavno završen.