AnimeOverdose Forum
Wolf & Spice - Printable Version

+- AnimeOverdose Forum (https://www.anime-overdose.com/forum)
+-- Forum: Anime i manga (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-29.html)
+--- Forum: Anime naslovi (https://www.anime-overdose.com/forum/forum-56.html)
+--- Thread: Wolf & Spice (/thread-4939.html)Wolf & Spice - Happy - 2013-03-15

[Image: Wolf--Spice.jpg]

Godina snimanja: 2008
Broj epizoda: 13

Još od davnih vremena, boginja vučjeg obličja pod imenom Horo je poštovala dogovor sa seljanima Pasroe sela, i njihovu žetvu činila mnogo bogatijom nego što bi trebala da bude. Zauzvrat, seljani su je slavili i poštovali, kako to i dolikuje jednoj boginji. Ali kako je ljudska rasa počela da napreduje, ljudi su uzeli zakone prirode lagano u svoje ruke, i sami stvorili svoje bogove. Horo, koju sada poštuje možda šačica seljana, odlučuje da napusti selo. Uzimajući ljudski oblik, ona se pridružuje trgovcu Lovrensu, postižući sa njim dogovor da ju vrati u njen rodni kraj, to jest u snežne planine na severu. Kako njihovo putešestvije napreduje, i kako više vremena provode zajedno, Lovrens shvata da može naučiti svašta od ove boginje, ali sa druge strane, on ima šta da ponudi i boginji zauzvrat. Njihova uzajamna sklonost se sve više i više razvija...

Recenziju možete pročitati na Wolf & Spice