AnimeOverdose Forum

Full Version: Robotech again....
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kao sto ste mogli i da vidite u oprilu je sajt doziveo pravi bum sto se prevoda tice
jedna od najprevodjenijih serija je Robotech, tako da i ova vest je vezana za njega.

Ovog puta u pitanju je 2 epizoda i ispravak 1, a samo mogu da vam kazem da na lageru vec imamo prevedene 4,5,6,14 i 18, ali da ce biti okacene tek kada budemo otklonili sve greske.

Na svemu ovome mozete se zahvaliti Hendrix-u koji je preveo vecinu epizoda i koji radi gramaticku proveru, i meni koji takodje prevodim robotecha, ali ne takvim tempom kao on.
Tako da kada vidite preveli "Hendrix" & "Goku" znajte da je njegov prevod sa mojim dodatcima, a kad vidite "Goku" & "Hendrix", to je moj prevod sa njegovim dodatcima.