AnimeOverdose Forum

Full Version: Novi prevod + novi autor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Od danas na sajtu imamo još jednog novog autora, tj Anime funa koji se oprobao i u vodama prevodjenja. Njegovo ime-nick je Inuyasha i poslao nam je prevod za novu seriju na našem sajtu. U pitanju je serija Cowboy Bebop, jedna od poznatijih i kvalitetnijih serija iz Anime branše.

Autor prevoda Cowboy Bebop: Inuyasha