AnimeOverdose Forum

Full Version: Molba
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Posetom nekim sajtovima sa prevodima, otkrio sam da se dosta naših prevoda može pronaci na tim sajtovima. U samom prevodu postoji samo autor tipa "Preveo Goku", ali nema informacija sa kog je to orginalnog sajta skinuto. Molio bih posetioce sajta da prevode sa ovoga sajta ne kače na druge sajtove sa prevodima, bez odobrenja autora. tek po odobrenju autora imaju dopuštenje da kače na drugim sajtovima. Ovo gore sve navedeno je sa ciljem, da sajtovi tematskog tipa ostanu takvi jedinstveni, ovim vam dajem primet naseg http://www.animeoverdose.tk sajta i http://www.bg-anime.com sajta, koji imaju grupe ljudi koje prevode ne samo anime nego i mangu i tematski su usresredjeni samo na to.

Hvala