AnimeOverdose Forum

Full Version: Ultras ponovo žeže...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Jedan od naših novijih prevodioca, objavio je još jedan prevod serija Agent Aika.

Ovim je ispunio kvotu koju je najavio, ali takodje u isto vreme i proširuje spisak, tako da od danas u listi projekti možete videti, naslove koje je ovaj autor odabrao da će prevesti.

Autor prevoda Agent Aika: Ultras