AnimeOverdose Forum

Full Version: Brandish
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 44694l.jpg?_gl=1*1jv5md4*_ga*NzY2Mjg0MjA...UuNjAuMC4w]
Tip:  OVA
Broj epizoda:  2
Žanr:  18+
Studio:  Studio Eromatick
Godina:  2012
Opis:  
Tviska je bezbrižni sukubus koji iz noći u noć napada ljude i crpi im životnu energiju. Jedne takve noći, ona je naišla mladog dečaka koji je baš njen tip. I od tuda kreće akcija
Grupa dodata.