AnimeOverdose Forum

Full Version: xxxHolic
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: xxxholic.jpg]

Tip:  TV
Broj epizoda:  24
Žanr:  natprirodno, seinen, fantazija
Studio:  Production I.G
Godina:  2006.
Opis:  Vatanuki Kimihiro je momak koji vidi i koga uhode duhovi. Igrom slučaja dospeva do neobične radnje čija gospodarica ispunjava želje. U želji da se oslobodi duhova, Vatanuki plaća visoku cenu, a to je da bude na usluzi ovoj neobičnoj gospodarici. Tu će naučiti da nijedan susret nije slučajan, već da je svaki neizbežan.
Grupa dodata.