AnimeOverdose Forum

Full Version: Ganbare Douki-chan
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 117150l.jpg?_gl=1*3qsven*_ga*MTI5NDg3MzA...MuNjAuMC4w]
Tip:  ONA
Broj epizoda:  12+1
Žanr:  Komedija, Eči
Studio:  AtelierPontdarc
Godina:  2021
Opis:  
Douki-čan je ugledna kancelarijska radnica sa jednim ciljem: da zavede svog kolegu Douki-kuna. Nažalost, pokazalo se da je ovo lakše reći nego učiniti, jer njene planove stalno kvare Kouhai-čan i Senpai-san—njena dva ljubavna rivala koje se neće zaustaviti ni pred čim kako bi stekli naklonost svog voljenog kolege. Douki-čanu će trebati sva sreća koju može da dobije kako bi nadmašila svoju konkurenciju i osvojila srce Douki-kuna.
Vec postoji.