AnimeOverdose Forum

Full Version: Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 111801l.jpg]
Tip:  ONA
Broj epizoda: 8 
Žanr:  Romansa, 18+ 
Studio:  Irawias
Godina:  2021
Opis:  
Šion i Rui su tim iz snova kada je u pitanju muvanje riba. Večeras je trebalo da bude još jedna klasična akcija za Šiona, ali pošto mu je riba uvalila neki čudni lek kada se probudio... već je bio pretvoren u devojku?! I Rui je počeo da traži Šiona, ali ga nije prepoznao i počeo je da ga muva...
Grupa otvorena.