AnimeOverdose Forum

Full Version: Hello World
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 0J2nV7F.jpg]
Tip: Film (1h 37min)
Žanr: Znanstvena fantastika
Studio: Graphinica
Godina: 2019.
Opis: U Kyotu 2027. godine Naomi Katagaki, učenik srednje škole, susreće osobu koja tvrdi da je Naomi od 10 godina iz budućnosti. Zajedno moraju promijeniti budućnost i spasiti Ruri, kolegicu iz razreda s kojom mlađi Naomi počinje izlaziti za tri mjeseca.