AnimeOverdose Forum

Full Version: Aki-Sora: Yume no Naka
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 26175l.jpg]
Tip serije:
 OVA
Broj epizoda: 2
Žanr: Eči, Romansa, Seinen, Juri
Studio: Hoods Entertainment
Godina: 2010

Opis serije:
Aki-Sora je ljubavna priča, to je sigurno? Čija ljubav će biti uzvraćena? Može li veza između brata i sestre da bude ojačana?
Grupa otvorena.