AnimeOverdose Forum

Full Version: Kao što red nalaže
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Da se predstavim , ja sam Bogoljub. Strastveni sam ljubitelj sedme umetnosti , u najvećoj meri blokbastera , biografija kao i srednjovekovnog makljanja. Zahvaljujući drugaru navukao sam se i na anime, za vas znam duži period ali nikako da se priključim forumu pa rekoh da to promenim.
Dobrodošao.
Dobrodošao Thumbs up!
Dobrodošao Big Grin
Dobrodošao! Ako imaš ikakvih problema oko Aegisuba pitaj me slobodno! Big Grin