AnimeOverdose Forum

Full Version: Touhou Niji Sousaku Doujin Anime: Musou Kakyou
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Touhou Niji Sousaku Doujin Anime: Musou Kakyou / Touhou Unofficial Doujin Anime: A Summer Day's Dream

[Image: 2shJabl.jpg]

Tip serije: Doujin (fanmade) OVA
Broj epizoda: 4
Žanr: Fantazija, Magija, Komedija
Studio: Maikaze Animation Studio
Godina: 2008 - 2016
Grupa: Razni (biti ce napisano u RAR fajlu)

Gensokyo, svijet u kojem duhovi, životinje i ljudi žive u miru potpuno odvojeni od našeg svijeta. Jedini način da se prolazi između svjetova je kroz svetilište Hakurei. Reimu Hakurei održava to svetilište. Kada god se dogodi neki natprirodni problem (zvan "incident"), Reimu ga sa svojim prijateljima istražuje i pokušava riješiti taj problem.

Možda prevedem i još jedan novi Touhou aniem od grupe KyotoFantasyTroupe, ali za to će biti nova tema. (usput ako može, otvorite kategoriju Big Grin)