AnimeOverdose Forum

Full Version: Ai City
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Love City
[Image: ai_city_zpshnjng9lo.jpg]

Tip: Film
Žanr: Naučna fantastika, distopija, supermoći
Studio: Itahashi Shuuho
Godina: 1986
Fansub grupa: ?
Opis:
U nekom trenutku u budućnosti, Kei i Ai beže kako bi spasili živote. Ai je devojčica, koja sadrži tajnu koja bi mogla da uništi svet nastanjen Meračima - ljudima koji poseduju psihičke moći i snaga im je prikazana brojevima na čelu kada se bore. S druge strane, Kei je bio eksperimentalni subjekat i njegova snaga nikada nije premašila brojku 5 dok su ostali bez po muke prevazišli njegove sposobnosti. Međutim, u očajničkim trenucima, Kei može beskonačno povećati svoje sposobnosti kada štiti Ai.
Vođa gonioca, koji juri Ai, ima mračnu tajnu i pomaže mu patuljasti čovek u robotskom odelu. Kada Ai vremenom uhvate, Kei, detektiv i još jedan Merač je moraju spasti i "sačuvati" tajnu koju ona sadrži.
Ali kakva je to tajna? I ko je u stvari Ai?OP:
https://www.youtube.com/watch?v=EkmM2veaMqA


* Večeras bi trebalo da bude na strimu Wink