AnimeOverdose Forum

Full Version: Digimon Adventure Movie
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Digimon Adventure Movie
[Image: 1.jpg]

Vrsta: Film
Broj epizoda: 1
Žanr: Akcija, fantazija, dečiji, naučna fantastika
Studio: Toei Animation
Godina: 1999

Opis:

- Nema se šta puno reći sem da se ovo može smatrati uvodom u čitav serijal Digimon Adventure.
Takođe smatram i da je red da se ima prevod i od ovog filma.
Možete ovo prebaciti u završene projekte.