AnimeOverdose Forum

Full Version: Tokyo Ghoul
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Probaj i Sablast Tokija.

Mada, ako malo zaobiđemo originalni naziv, može se upotrebiti i Sablasni Tokio.
ili zloćudni tokijski duh.. haha.. kad završim sa prevodom vratiću se na naslov pošto je to izgleda najteži deo Big Grin
Kanekijeve mračne avanture u Tokiju
Mada, može se i fantom upotrijebiti kao sinonim za ghoul hahahah ili goblin Big Grin a tad se već ide predaleko Big Grin
Ali ovo je najljepše za ''naš'' prevod.
(2015-04-15, 22:40)Knez Milos Wrote: [ -> ]Nije mi namera sad da te davim i da cepidlacim, ali kad smo vec krenuli, da nije u pitanju onda "Tokijski zloduh"?

Ili Zloduh/Zlodusi Tokija neki fazon Big Grin
upravo zbog toga sto zvuci glupavo kad u naslovu stoji samo zloduh komada jedan, a i u seriji ima pun kufer zloduha, ja sam stavio za naslov Zlodusi Tokija Smile
Pages: 1 2