AnimeOverdose Forum

Full Version: Mushishi Tokubetsu Hen: Hihamu Kage
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: eqid.jpg]

Tip serije: TV specijal
Broj epizoda: 1
Žanr: Seinen, Drama, Fantazija, Avantura
Studio: Artland
Godina: 2014.
Engleski prevod: Horrible-Subs

Muši, praiskonski oblik života, ni nalik na biljke i životinje, vidljivi samo nekolicini "odabranih". U zajednici sa ljudima dovode do brojnih natprirodnih pojava. Nemoćni da se sami izbore sa njima traže pomoć od eksperata, Mušišija.
Tokom pomračenja sunca, selo zahvata tama koja nikako ne prolazi. Na njihovu sreću, Ginko je tu da odgonetne tajnu tog fenomena.