AnimeOverdose Forum

Full Version: Umi kara no Shisha
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 26478l.jpg]
Tip: Film
Epizoda: 1
Status: Dovršeno
Produkcija: katsudou-manga-kan
Žanr: Sci-Fi
Trajanje: 8 minuta

Opis:
Umi kara no Shisha je osmominutni crno-bijeli film koji nema glasova, ali ima muzike, zvukova razaranja, uništavanja i svega ostaloga što se ovdje može pronaći. Nravno, ima i govora, ali vi ga ne čujete.