AnimeOverdose Forum

Full Version: Baki the Grappler
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
ovaj ima mišiće na mišićima, a baby/female face
ovako pogledo sam prvu sezonu i bila je dobra sad dali se išta popravlja u drugoj sezoni ili i dalje očekujem šoru bez neke pre velike priče,i dali se stari opet pojavljuje.
Pages: 1 2 3 4 5 6