AnimeOverdose Forum

Full Version: Anime/Manga mix
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Šta da kažem da nema vrednih ljudi ne bi bilo ni prevoda na našem sajtu. U ovom izdanju vesti pored anime prevoda imamo i prevod za jednu mangu.

Knez Miloš opet je bio vredan tako da nam je pored 4 i 5 epizode poslao i ispravke za 1-3 epizode.

Zaraki Kempachi nastavlja lagano, opuštenim stilom, ali više ne prevodi epizode koje su veće od broja 100, nego se vratio na dvocifrene epizode u nameri da ih spoji sa novijim prevodima i tako premosti ogroman jaz.

I na kraju naravno Džej... tj ja, iako mi je trenutno na sređivanju manga Golden Boy 3-6, ovog puta od mene nešto neočekivano, legendarna manga Ashita no Joe.

[Image: toradora.jpg] [Image: shippuuden.jpg] [Image: ashita_no_joe.jpg]
Svaka čast, svaka čast! Anime