AnimeOverdose Forum

Full Version: Kaladont
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ovo je jedna igra u kojoj treba da napišete reč koja počinje na poslednja dva slova prethodne reči

ako hoćete možemo da igramo po pravilima da se nesme ponoviti reč da nesme da reč ima dva slova ,da se reč nesme da završi na ka ali mislim da nije ni bitno odlučite kako vam je zabavnije Smile

disk
Ova igra se zove Kaladont XD

Skitnica
Carina.

Da ovo je kaladont.
Pa da tako se zove Smile

car
hehe kako volim ovu igru Anime

Aranđelovac Toungue
Igramo li sa pravilima ili ne??
da da
OK Smile

aco
A ima i nadimci a? ok

Cole Big Grin
Leskovac (XD XD XD)